OM Hellgrens Lås AB

Det lilla företaget med det stora engagemanget!

Om Hellgrens Lås AB

Hellgrens Lås AB är ett litet och serviceinriktat företag med en gedigen bakgrund och välkänt efternamn i branschen. Jag som äger och driver företaget, Johan Hellgren, är hela tredje generationens låsmästare och jag är född och uppvuxen i låssmedsyrket.

Med över 16 år i låsbranschen, Gesällbrev, Mästarbrev samt ett oerhört engagemang kan du som kund alltid lita på att få rätt hjälp enligt gällande lagar och regler.

Totalt är vi nu 6st personer och vi har 5st servicebilar som gör allt för att du ska få rätt hjälp inom kort.

Företagets vision är att installera lås och säkerhetsprodukter hos företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner och att alltid efterlämna ett mycket väl utfört arbete och utomordentligt nöjda kunder i hela Stockholmsområdet. Med ett brett kontaktnät av samarbetspartners och leverantörer kan vi hjälpa till med det mesta som handlar om säkerhet helt enkelt.

I butiken i Årsta strax söder om Stockholm förbereds och packas alla jobb inför leverans och montage ute hos våra kunder i hela Stockholmsområdet.

Gesällbrev

”Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsgaranti. Som kund eller anställande företag kan du vara säker på att en hantverkare med Gesällbrev är väl insatt i yrket vilket de visat bland annat genom sitt Gesällprov.

För att hålla hög kvalité och aktualitet på Gesällbreven görs bestämmelserna i nära samråd med varje yrkes branschorganisation.”

Citerat från Sveriges Hantverksråd
www.hantverksrad.se

mästarbrev

”Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och garanterar förutom stort yrkeskunnande och erfarenhet även pålitlighet som hantverksföretagare.

Det utfärdas av Sveriges Hantverksråd till de hantverkare som uppfyller de krav som anges i Lag och Förordning om Mästarbrev (SFS 1995:1255 & SFS 1995: 1256).”

Citerat från Sveriges Hantverksråd
www.hantverksrad.se

Heta Arbeten

”Heta Arbeten® är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg.”

Utbildningen omfattar teori, säkerhetsregler, brandkunskap, organistaion på tillfällig arbetsplats, släckövningar samt slutprov.

Citerat från Brandskyddsföreningen
www.hetaarbeten.se

ID06 Legitimation

”ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen samt kunna koppla varje person till en arbetsgivare.

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.”

Citerat från ID06
www.ido6.se