OM Hellgrens Lås AB

Det lilla företaget med det stora engagemanget!

Om FÖRETAGET

Hellgrens Lås AB är ett litet och serviceinriktat familjeföretag där vi tillsammans har närmare 60års erfarenhet av lås och säkerhet. Med vår butik strategiskt placerad i Årsta och med fem välfyllda servicebilar når vi hela Stockholmsområdet inom kort. Vi är totalt sex anställda som gör allt för att hjälpa dig så snabbt och effektivt som möjligt

Företagets vision är att installera lås och säkerhetsprodukter hos företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner och att alltid efterlämna ett mycket väl utfört arbete och utomordentligt nöjda kunder i hela Stockholmsområdet. Med ett brett kontaktnät av samarbetspartners och leverantörer kan vi hjälpa till med det mesta som handlar om säkerhet helt enkelt.

Vi är sedan 2022 medlemmar i SLR – Sveriges Lås- & Säkerhetsleverantörers Riksförbund

Gesällbrev

”Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsgaranti. Som kund eller anställande företag kan du vara säker på att en hantverkare med Gesällbrev är väl insatt i yrket vilket de visat bland annat genom sitt Gesällprov.

För att hålla hög kvalité och aktualitet på Gesällbreven görs bestämmelserna i nära samråd med varje yrkes branschorganisation.”

Citerat från Sveriges Hantverksråd
www.hantverksrad.se

mästarbrev

”Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och garanterar förutom stort yrkeskunnande och erfarenhet även pålitlighet som hantverksföretagare.

Det utfärdas av Sveriges Hantverksråd till de hantverkare som uppfyller de krav som anges i Lag och Förordning om Mästarbrev (SFS 1995:1255 & SFS 1995: 1256).”

Citerat från Sveriges Hantverksråd
www.hantverksrad.se

Heta Arbeten

”Heta Arbeten® är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg.”

Utbildningen omfattar teori, säkerhetsregler, brandkunskap, organistaion på tillfällig arbetsplats, släckövningar samt slutprov.

Citerat från Brandskyddsföreningen
www.hetaarbeten.se

ID06 Legitimation

”ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen samt kunna koppla varje person till en arbetsgivare.

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och oanmälda kontroller av Skatteverket försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.”

Citerat från ID06
www.ido6.se